උණුසුම් පුවත්දේශීයවිශේෂාංග

2020 අප්‍රේල් මස 15 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 14 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

කාලගුණ අනාවැකිය

හෙට දිනයේදී සවස් කාලයේ ගිගිරුම් සහිත වැසි තත්ත්වයේ වැඩි වීමක් සිදු විය හැක.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී.100 වැඩි තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇතිවේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.