උණුසුම් පුවත්දේශීය

මෙරටින් මෙතෙක් හමු වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 2,834.

Covid-19

අද දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිතයින් හත් දෙනෙක් පූර්ණ සුවය ලැබීමත් සමග මෙරට සුවය ලැබු සමස්තය 2,524ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

මෙරටින් මෙතෙක් හමු වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 2,834 කි.

තවමත් රෝහල්ගත ව සිටින කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 299 දෙනකු පමණයි.