ක්‍රීඩාවිදේශීය

එවරස්ට් තරණය චීනය අරඹයි

චීනය එවරස්ට් තරණයත් අරඹයි
කොවිඩ් නයින්ටීන් (COVID-19) ගෝලීය වසංගතය හමුවේ නේපාලය එවරස්ට් කඳුශිකරය තරණය කිරීම අත්හිටුවා තිබියදී චීනය එය දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ලොව උසම කඳු ශිකරය වන එවරස්ට් කඳු මුදුන පිහිටා ඇත්තේ චීනය සහ නේපාලය අතරයි. එය දෙපාර්ශවයෙන්ම තරණය කළ හැකි අතර, කොවිඩ් නයින්ටීන් ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් නේපාලය මෙවර කඳු නැගීමේ වාරය මෙතෙක් ආරම්භ කර නැහැ.
එහෙත් චීනය සිය පාර්ශවයෙන් කඳු නැගීම ඊයේ ආරම්භ කළ අතර ඒ සඳහා විදේශිකයන්ට අවසර හිමි වී නැහැ.
චීනයේ එවරස්ට් තරණ මෙහෙයුම සංවිධාන කර ඇත්තේ චීන – ටිබෙට් කඳු නැගීමේ සම්මේලනය මගින්.