අතුරුගිරිය ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ

අද (28) රාත්‍රී 9.00 සිට පැය 12ක කාලයක් බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත සහ අකුරේගොඩ යන ප්‍රදේශවලට අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාති

Read More