නුවරඑළියට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

අද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

ඊයේ(29) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට ලබන හෙට(31)මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා නුවරඑළිය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලබන බව නිවේදනයක් නිකුත් ක

Read More
Breaking News

26 අඟහරුවාදා සිට ඇඳිරි නීතිය රාත්‍රී කාලයට පමණි

ලබන (26) අඟහරුවාදා සිට දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පමණක් බව ජනාධ

Read More
ඇඳිරි නීතිය

ලබන ඉරිදා මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී. සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ලබන 16, සෙනසුරාදා තෙක් රාත්‍රී 8.00

Read More
Breaking News

හෙට රාත්‍රී 8.00 සිට මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පනවයි

අවධානම් කලාප ලෙස නම් කර ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට හෙට(30) රාත්‍රී 8.00 සිට මැයි 04 වැනිදා උදෑසන 5.00 ද

Read More
ඇඳිරි නීතිය

ඇඳිරි නීතිය මැයි මස 04 දක්වා දීර්ඝ වෙයි

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය මැයි මස 04 සඳුදා අළුයම 5.00 දක්වා දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී. සෙසු සියලු දිස්ත්‍රික්කව

Read More
Breaking News

කොළඹ-ගම්පහ-කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 27 දක්වා දීර්ඝ කරයි

කලින් නිවේදනය කරන ලද එක් එක් දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය පනවන සහ ඉවත් කරන වේලාවන් සංශෝධනය කර තිබේ. ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ස

Read More
media-release

දිස්ත්‍රික්ක කීපයක හෙට හවසට පනවන ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 20 තෙක්

වෛරස ව්‍යාප්තිය සලකන විට ඉහළ අවදානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නී

Read More
curfew_pass_instruction

ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 16 වන දා තෙක් දීර්ඝ කරයි. දිස්ත්‍රික්ක 19ට බලාත්මකව පවතී

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය… කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සලකන විට ඉහළ අවදානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, ම

Read More