ඇඳිරි නීතිය

අද රාත්‍රී 8 සිට ලබන 11 වැනි දා අලුයම 5.00 තෙක් දිවයිනටම පොලිස් ඇඳිරී නීතිය

අද (06) රාත්‍රි 8.00 සිට මැයි මස 11 වන සදුදා අළුයම 5 දක්වා මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි ඇදිරි නිතිය පැනවේ. කොළඹ ,ගම්පහ , කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක

Read More