සිරියාවේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින්

සිරියාවේ, හටෙයි ප්‍රාන්තයේ ඇෆ්රින් නගරයේ බෝම්බ ප්‍රහාරයක්

සිරියාවේ, හටෙයි ප්‍රාන්තයේ ඇෆ්රින් නගරයේ සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් 40 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ප්‍රහාරය එල්ල වූ

Read More