විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ඉන්දියාවේ කොයිම්බතූර් සිට ලාංකික සිසුන් 113 දෙනෙකු අද දිවයිනට

ඉන්දියාවේ සිටින තවත් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 113 දෙනෙකු රැගෙන ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ යූ.එල්.- 1194 දරන විශේෂ ගුවන් යානය අද දිවයිනට ලගා විය. මේ සඳහා ශ්‍

Read More