කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 611 දක්වා ඉහළට

මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 611 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. සුවය ලැබු සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 134 ක්

Read More
කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 440 දක්වා ඉහළ

මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 440 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. සුවය ලැබු සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 118 ක් ද

Read More
කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 415ක් දක්වා ඉහළට

මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 415 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. සුවය ලැබු සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 109 ක් දක

Read More
කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

ආසාදිතයින් 12 ක් හමුවෙයි-සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 322ක්

අද දිනය තුළ (22-04-2020) කොරෝනා ආසාදනය වු පුද්ගලයින් 12 දෙනෙක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 322 ක් දක්

Read More
කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 271ක් දක්වා ඉහළට

මේ වන විට ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 271ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ අතර අද දිනයේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත තහවුරු කළ රෝගීන් 17දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර

Read More