ජනපති ලේකම්ගෙන්

ජනපති ලේකම්ගෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට ආයාචනයක්

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ මැයි මාසයේ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් රජයට පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී.බී ජයසුන්දර මහතා සියලු රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් ඉල්

Read More