ජාතික පොසොන් සතිය

ජාතික පොසොන් සතිය ලබන දෙවැනිදා සිට 8 වැනිදා දක්වා

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා සඳහන් කළේ, ජාතික පොසොන් සතිය ලබන දෙවැනිදා සිට 8 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි. (more…)

Read More