තද වැසි තද සුළං සහ රළු මුහුදු – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රතු නිවේදනයක්

තද වැසි, තද සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබඳ අනතරු ඇඟවීමේ නවතම රතු නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කර තිබේ. නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක

Read More
තද සුළං

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට තද සුළං තත්ත්වයක් නිවාස 245කට හානි

අද(15) සවස 4.30ට පමණ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට තද සුළං තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අ

Read More