නේපාලයේ සිරවී සිටි ලාංකික සිසුන්

නේපාලයේ සිරවී සිටි ලාංකික සිසුන් 76ක් දිවයිනට

නේපාලයේ සිරවී සිටි ලාංකික සිසුන් 76 දෙනෙකු අද පස්වරුවේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් යානයකින් මෙරටට රැගෙන ආ බව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහන් කළේය. නේපාලයේ, කත්මන්ඩ

Read More