තද සුළං

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට තද සුළං තත්ත්වයක් නිවාස 245කට හානි

අද(15) සවස 4.30ට පමණ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයට තද සුළං තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අ

Read More