විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ඉන්දියාවේ බැංග්ලෝර් සිටි තවත් ලාංකිකයින් 164ක් දිවයිනට

ඉන්දියාවේ බැංග්ලෝර් සිටින තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් 164 දෙනෙකු අද දහවල් 12.40 ට දිවයිනට පැමිණියේය. එලෙස දිවයිනට ගෙන්වා ගන්නා පිරිස දින 21 ක කාලයක් නිරෝධා

Read More