මහනුවර ඛේදවාචකය

මහනුවර බූවැලිකඩ ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටි : තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට.

මහනුවර, බූවැලිකඩ, සංඝමිත්තා මාවතේ පිහිටි පස්මහල් හෝටලයක් යාබද නිවසක් මතට අද (20) අළුයම කඩාවැටි මාස එකහමාරක් පමණ වයසැති බිළිඳෙකුට සහ බිළිඳාගේ මව්පියන්

Read More