මාලිගාවත්තේ තෙරපීමකින් තිදෙනෙක් මියයති

මාලිගාවත්තේ තෙරපීමකින් තිදෙනෙක් මියයති තවත් 09 දෙනෙක් තුවාල ලැබූහ.

මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ නිවසක් අසල මුදල් බෙදාදීමක් අතර ඇති වූ තෙරපීමකින් කාන්තාවන් තිදෙනෙකු මියගොස් ඉන් තවත් 09 දෙනෙක් තුවාල ලැබූහ. කාන්තාවන් 7 දෙනෙකු

Read More