පොදු ප්‍රවාහණය

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සේවකයින්ට දැනුම්දීමක්

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය හමුවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වල වාර ප්‍රවේශපත්‍ර මගින් ගමන් පහසුකම් ලබාගත් කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් පමණක් දුම

Read More