ශ්‍රී පාද වන්දනා

මෙවර ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය අවසන්

මෙවර ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය ඊයේ(07) දින මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් අවසන් කල බව සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන සංඝ නායක, පැල්මඩුල්ල ශ්‍රී රජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති, ඌ

Read More