Stay Safe! Trace & Beat COVID-19

“සුරක්ෂිතව සිටින්න” (“සුවෙන් සිටිමු”) Stay Safe! Trace & Beat COVID-19

සුවෙන් සිටිමු! COVID-19 දකිමු පරදමු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒජන්සිය (ICTA) විසින් වර්තමාන වසංගතය අතරතුර ඩිජිටල් සම්බන්ධතා සොයා ගැනීම සපයන “සු

Read More