නීති විරෝධී හක් බෙල්ලන් තොගයක් නාවික හමුදා භාරයට

නීති විරෝධී හක් බෙල්ලන් තොගයක් නාවික හමුදා භාරයට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් 2020 මාර්තු 30 වන දින තලෙයිමන්නාරම, ඌරුමලේ ප්‍රදේශයේ සිදු කල සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ප්‍රදේශයේ වන ලැහැබක් තුල සඟවා තිබූ නීති

Read More