හෙට පෝයට පන්සල් එන්න එපා

අස්ගිරි-මල්වතු නාහිමිවරුන්ගෙන් ඓතිහාසික දැනුම් දීමක්. : හෙට පෝයට පන්සල් එන්න එපා. : කොරෝනා මඩින්න ගෙදර ඉන්න..

හෙටට යෙදී තිබෙන බක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයේ දී පන්සල් වලට එක් රැස් නොවන ලෙස අස්ගිරි හා මල්වතු පාර්ශ්වයන් සියළු බෞද්ධයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.පෝයට පන්සල්

Read More