කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් වසරකින් කල් ගිය ඔලිම්පික්

කල්දැමූ ඔලිම්පික් යළි පැවැත්වෙන දිනය තීරණය වෙයි

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කල්දැමුණු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල 2021 වසරේ ජූලි මස 23 වැනිදා පැවැත්වෙන බව අන්තර් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ඊයේ නිවේදනය කළේ ය.

Read More