විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා කොවිඩ් මර්ධනයට යළිත් කැඳවයි

ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන කොවිඩ් මර්ධන කමිටු රැස්වීම් සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සහභාගිවීමට නියමිත බ

Read More