බොරිස් ජොන්සන් (Boris Johnson)

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති රෝහල් ගතව, දැඩි සත්කාර ඒකකයේ..

එංගලන්තයේ අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන්  (Boris Johnson) මහතා කොරෝනා වෛරසය වැලදීමෙන් අසාධ්‍යව ලන්ඩනයේ රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළු කර ඇත. කොරෝනාවෛරසය

Read More