බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය සඳහා බස්රථ ඉල්ලුම් කිරීමට අවස්ථාවක්

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සේවා ස්ථානයන් වෙත කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් අන්තර් පළාත් බස්

Read More

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ධාවනය නොකරන බස්වලට වෙන දේ

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය නොකර ධාවනය කරන බස්රථ සොයා දිවයින පුරා වැටලීම් සිදුකිරීමට සැළසුම්කර ඇති බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම

Read More

බස්නාහිරින් පිට පළාත්වලට බස් රථ ධාවනය නවතී

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ලබන 15 වනදා රාත්‍රී දක්වා බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ධාවනයවන බස් රථ සහ බස්නාහිර පළාතට පැමිණෙන බස් රථ ධාවන කටයුතු නතරකරන ලෙස ප්

Read More

කොළඹට පැමිණෙන දුරගමන් බස්රථ ධාවනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කොළඹට පැමිණෙන සියලු දුර ගමන් සේවා බස් ධාවනය යළි දැනුම්දෙන තුරු අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි. කොවි

Read More