කොළඹ මහනගර සභා සීමාවේ මහල් නිවාසවල වෙසෙන ජනතාවට නිවේදනයක්

කොළඹ මහනගර සභා සීමාවේ නිරෝධායනයට ලක්ව ඇති නාගරික මහල් නිවාසවල ජීවත්වන ජනතාවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා නිවේදනයක් නිකුත්

Read More