කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙ සිසුන් පිරිසක් කොරෝනා ආසාදිතයින් හඳුනාගැනීමට ඇප් එකක් නිර්මාණය කරයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා විද්‍යා ඒකකකයේ සිසුන් පිරිසක් විසින් කොවිඩ් 19 වසංගත ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා නව ජංගම දුරකතන යෙදවුමක් නිර්මාණය කළ බව

Read More