මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වී සිටි කොරෝනා ආසාදිත රොගියෙකු IDH රෝහලෙන් පැන ගොස් ඇත

මත්ද්‍රව්‍යවලට දැඩි ලෙස ඇබ්බැහි වී සිටි මුල්ලේරියාව අයි.ඩි.එච් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට රෝහලෙන් පලා ගිය රෝගියා කොරෝනා ආසාදිතයෙක් බවට තහවුරු වී ති

Read More