ශිෂ්‍යත්ව විභාග අපේක්ෂකයින්ට උපදෙස් මාලාවක්

මෙවර පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින් සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ. ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ලබා දී තිබෙන

Read More
2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය

ශිෂ්‍යත්ව හා උසස් පෙළ විභාග කල් දාන්නේ නැහැ -අධ්‍යාපන ඇමති

සෞඛ්‍ය මර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හා අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි පවත්වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා

Read More
පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනීසිටින අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පන්ති පැවැත්

Read More