පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

ගාල්ල කොට්ඨාසයේ පාසල් තවදුරටත් වැසේ

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය තුළ පාසල් තවදුරටත් වසා තැබීමට තිරණය කර ඇති බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් රංජිත් යාපා මහතා පවසයි. ඔහු පෙන්වා දෙන

Read More
Kandy School Closed

මහනුවර පාසල් 45ක් වසයි

දෙසැම්බර් 4 වැනිදා තෙක් මහනුවර නගර කලාපයේ පිහිටි පාසල් 45ක් වසාදැමීමට තීරණය කර තිබේ. මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මහතා එය තහවුරු කළේය. @i

Read More