තවදුරටත් දිස්ත්‍රික්ක 05කට නායයෑමේ අවදානම් නිවේදන

දිස්ත්‍රික්ක 05ක් සඳහා නිකුත් කර ඇති නායයාම් අවධානම් නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය පවසයි. ඊයේ (06) රාත්‍රියේ

Read More