තවත් ප්‍රෙද්ශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

පානදුර, කෙසෙල්වත්ත පොදු වෙළෙඳ සංකීර්ණය හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. කොවිඩ් නයින්ටීන් පැතිරිම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ අද

Read More