ප්‍රවීණ ගායක පෝල් ප්‍රනාන්දු අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීණ ගායක පෝල් ප්‍රනාන්දු මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත. කලක් රෝගාතුරව සිටි ඒ මහතා කළුබෝවිල රෝහලේදී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බව වාර්තා වේ. මියයන විට ඒ මහ

Read More