කොරෝනාවෙන් සුවය ලැබු සමස්තය 1562 ක් – PCR පරීක්ෂණ ලක්ෂය ඉක්මවයි

අද (24) උදෑසන 10.00 වන විට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී සිටි 14 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇති අතර ඒ අනුව පූර්ණ සුවය ලබා ඇති ආසාදිතයින් ගණන 1562 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති

Read More