කොවිඩ් ආසාදිතයින් හඳුනාගැනීමට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂා ඇරඹේ

රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් හෙවත් ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂාවන් සිදුකිරීම සඳහා සකස් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ මාලාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අද (18) නිකුත් ක

Read More

රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කිට් මෙරට භාවිතයට අවසර

කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් හඳුනාගැනීම සඳහා වන “රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කිට්“ මෙරට තුළ භාවිත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව අවසර

Read More

ඉක්මනින් කොවිඩ් රෝගීන් හඳුනාගැනීමට ක්‍රමවේදයක්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලත් රැපිඩ් පරීක්ෂණ කට්ටල ලක්ෂ දෙකක් පසුගිය දිනයේදී මෙරටට ආනයනය කර ඇති අතර ඉදිරි සතියක කාලය තුළ තවත් කට්ටල ලක්ෂ අටක් ග

Read More