සති තුනකට කොළඹ මහනගර සභා බලප්‍රදේශය වසාදමන්න – නගරාධිපතිනිය ඉල්ලයි

මතුව ඇති වාතාවරණය තුළ අවම වශයෙන් සති තුනක කාලයක් හෝ කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය වසාදමන ලෙස කොළඹ පුරපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

Read More