ඡන්ද විමසීම පස්වරු 05.00ට අවසන් කෙරුණු බව මැතිවරණ කොමිශන් සභාව සඳහන් කළේය

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිල කාලය අදින් (12) අවසන්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිල කාලය අදින් (12) අවසන් වේ. 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව 2015 වසරේ නොවැම්බර් මස 13 වනදා එම කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත

Read More