බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

මගී බස් රථවල ප්‍රවාහනය කළ හැක්කේ ආසන සංඛ්‍යාවට පමණයි

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථවල මගීන් ප්‍රවාහනය කළ හැක්කේ ආසාන ප්‍රමාණයට පමණක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි. @

Read More