කාලගුණ අනාවැකිය

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැ.කි.මී 60 ඉක්මවු තද සුළං

දකුණු පළාත, පොළොන්නරුව, මන්නාරම සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල සහ මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම්වල විටින් විට පැ.කි.මී. 60 දක්වා තද සුළං ඇති විය හැකි බව කාලග

Read More