වන වගාවට බදියුදීන් ගෙවිය යුතු මුදල රුපියල් බිලියනකට අධික බවට නිර්දේශයක්

විල්පත්තු පාරිවාර රක්ෂිතයේ සිදුකළ වන විනාශය හේතුවෙන් නැවත වන වගාවක් සඳහා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා විසින් රුපියල් මිලියන දහසකට වැඩි මුදලක

Read More

රිෂාඩ් ට එරෙහිව දුන් අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් විල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තර කලාපයේ කල්ලාරු රක්ෂිතය එළිකොට අනවසර ජනාවාස ඉදිකිරිම නීතිවිරෝධි බව අභියා

Read More