උණුසුම් පුවත්ගොසිප්විදේශීය

ඉන්දියාව කුඩා දේශීය වෙළඳසැල් නැවත විවෘත කිරීමට අවසර දී තිබේ

ඉන්දියාව කුඩා දේශීය වෙළඳසැල් නැවත විවෘත කිරීමට අවසර දී තිබේ

COVID-19 වෛරස් වසංගතය හේතුවෙන් රට අගුලු දමා (lockdown) මාසයකට වැඩි කාලයක් ගත වූ පසු ඉන්දියාව කුඩා දේශීය වෙළඳසැල් නැවත විවෘත කිරීමට අවසර දී තිබේ.

අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩක් පමණක් වැඩ කළ යුතු බවත් ඔවුන්ට මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය නිරීක්ෂණය කිරීම වැනි පූර්වෝපායන් අනුගමනය කළ යුතු බවත්ය.

කෙසේ වෙතත් සාප්පු සංකීර්ණ (shopping malls) වසා තිබිය යුතු අතර කොරොන වයිරස් උණුසුම් ස්ථානවල ව්‍යාපාර ද වසා දමා ඇත.

ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රමයෙන් නැවත ආරම්භ කිරීමට දිල්ලිය දරන උත්සාහයේ කොටසකි මෙම පියවර.