විදේශීය

ගුවන් යානයක් කරච්චි නුවරට කඩා වැටෙයි

ගුවන් යානයක් කරච්චි නුවරට කඩා වැටෙයි

පකිස්ථානයේ කරච්චි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල ආසන්නයේදී 107 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් කඩා වැටී තිබේ.

එහි මගීන් 99 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 8 දෙනෙකු ගමන් කර ඇත.

කරච්චි ගුවන්තොටුපල ආසන්නයේ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයකට A320 වර්ගයේ මෙම යානය කඩා වැටී තිබෙන බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.