උණුසුම් පුවත්විදේශීය

නිසාර්ගා සුළි කුණාටුව ජනාකීර්ණ මුම්බායි නගරය ආසන්නයේ

තද සුළං

ඉන්දියාවේ බටහිර වෙරළ තීරයේ නිසාර්ගා සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ජනාකීර්ණ මුම්බායි නගරය ආසන්නයේ අවම වශයෙන් එක් අයෙකු මිය ගියේය.

කුණාටුවේ ඇසට නගරය මඳක් මග හැරුණු අතර දකුණට ආසන්න වෙරළබඩ ප්‍රදේශ දරාගත නොහැකි විය. හානියේ තරම තවමත් තක්සේරු කරමින් පවතී.

කුණාටුව ළඟා වෙත්ම නිලධාරීන් වෙරළ තීරයේ දස දහස් ගණනක් ජනයා ඉහළ භූමියකට ගෙන ගියහ.

ඉන්දියාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන මිලියන 20 ක පදිංචිකරුවන් සිටින අතර කොරොන වයිරස් වසංගතයෙන්ද දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇත.

Comment here