උණුසුම් පුවත්ගොසිප්දේශීයවිදේශීය

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරය අද ඇරඹේ

UNHRC

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46වන සැසිවාරය ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවරදී අද (22) අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වේ. අද ආරම්භ වන 46වන මානව හිමිකම් සැසිවාරය මාර්තු 23වන දින දක්වා පැවැත්වේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරිය විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංහිදියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය පිළිබඳව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබන 24වන දින මානව හිමිකම් කවුන්සිලය අමතමින් දැනුම්දීමට නියමිතය.