විදේශීය

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් නැවත ගෙන්වා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛත්වය ලියාපදිංචි වූ අයට

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේදී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී රැකියා සඳහා යොමු වූ පුද්ගලයින්ට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

කුමන ආකාරයෙන් හෝ විදෙස්ගත වූ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් සියලුදෙනා නැවත මෙරටට කඩිනමින් ගෙන්වා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා මෙ බව පැවසීය.

Comment here